Lista kandidata za dva člana Upravnog odbora JMU Radio-televizija Srbije

Četvrtak, 13. Okt 2016.

Na 175. redovnoj sednici održanoj  12. oktobra 2016. godine, Savet Regulatornog tela za elektronske medije je utvrdio Listu kandidata za dva člana Upravnog odbora Javne medijske ustanove „Radio Televizija Srbije“ i stavlja je na uvid javnosti radi davanja prigovora, shodno članu 3. Pravilnika o postupku imenovanja članova upravnog odbora javnog medijskog servisa („Sl. Glasnik RS“broj 143/14).

Prigovori na listu kandidata podnose se Regulatornom telu za elektronske medije lično ili poštom, u roku od 15 dana od dana objavljivanja liste.
 


Bookmark and Share