Lista kandidata za dvanaest članova Programskog odbora Radiodifuzne ustanove Srbije

Ponedeljak, 19. Nov 2012.

Lista kandidata za dvanaest članova Programskog odbora Radiodifuzne ustanove Srbije

 

Na osnovu člana 53 Statuta Republičke radiodifuzne agencije („Sl.glasnik RS“br.102/05) Savet RRA objavljuje
 
 
LISTU KANDIDATA
 
Za dvanaest članova Programskog odbora Radiodifuzne ustanove Srbije
 
 
 1. mr Branimir Bata Grulović, magistar političkih nauka
 2. mr Radomir A. Krišanović, magistar političkih nauka
 3. Nebojša Đurčić, dipl.politikolog-novinar
 4. Srboljub Božinović, režiser u penziji           
 5. Zoran Trifunović, dipl.inženjer elektrotehnike
 6. dr Smiljka LJ.Isaković, čembalistkinja i publicistkinja  
 7. Smilja Seljin, dipl.filolog
 8. Jasmina Leković, dipl. psiholog
 9. Nenad Milosavljević, kompozitor
 10. Marko Vukomanović, dipl. grafički dizajner
 11. Katarina Ostojić, novinar
 12. Biljana Nikolić, ekonomista
 13. Aleksandra Grkinić, apsolvent
 14. Tanja Santrač, dipl.ekonomista
 15. prof. dr Zoran Vujović, profesor Univerziteta Singidunum
 16. Tanja Dojčinović, dipl.filolog 
 17. Dragoljub Kojčić, dipl.filozof
 18. prof. dr Zoran Avramović, naučni savetnik i profesor
 19. Bratislav Grubačić, novinar-konsultant
 20. Ištvan Bodžoni, dipl.pravnik
 
Biografije kandidata na www.rra.org.rs.
 
Prigovori na listu kandidata primaju se u roku od 15 dana od dana objavljivanja liste u dnevnoj štampi.
 
 
 Adresa Agencije je:
Republička radiodifuzna agencija
Trg Nikole Pašića br.5
11 000 Beograd
Telefon za informacije 011/20-28-700

Bookmark and Share