Lista kandidata za dvanaest članova Programskog odbora Radiodifuzne ustanove Vojvodine

Četvrtak, 19. Jul 2012.

Na osnovu člana 53 Statuta Republičke radiodifuzne agencije („Sl.glasnik RS“br.102/05) Savet RRA objavljuje

 

LISTU KANDIDATA

Za dvanaest članova Programskog odbora Radiodifuzne ustanove Vojvodine

 

1. Dijana Subotički, novinar

2.Miroslav Đorđević, novinar-penzioner

3. Dunja Petković, menadžer

4. Saša Jovanović, novinar

5. Dragoljub Savanović, realizator

6. Kristina Sapožničenko, inženjer

7. Pavle Milivojev, novinar - penzioner

8. Dragan Batinić, novinar

9. mr Mirjana Maksimović, magistar menadžmenta

10. Dušica Mihajlov, dizajner

11.Duško Medić, dipl.inženjer

12. Marina Koprivica, dipl.defektolog-logoped

13. mr Miodrag Spasojević, magistar ekonomije

14. Nenad Drašković, pravnik

15. Nada Kalkan, novinar

16. mr Gordana Novkov, magistar umetnosti- slikar

Biografije kandidata na www.rra.org.rs

Prigovori na listu kandidata primaju se u roku od 15 dana od dana objavljivanja liste u dnevnoj štampi. Lista je objavljena u dnevnom listu "Dnevnik" 20.07.2012. godine.

Adresa Agencije je:

Republička radiodifuzna agencija

Trg Nikole Pašića br.5

11000 Beograd

Telefon za informacije 011/20-28-700

 


Bookmark and Share