Lista podnosilaca prijava na Javni konkurs za izdavanje dozvola za emitovanje televizijskog i radio programa za područja regiona, područje grada Beograda i lokalna područja čije su prijave potpune i podnete u predviđenom roku

Petak, 31. Okt 2008.

Bookmark and Share