Lista podnosilaca prijava na Javni konkurs za izdavanje dozvola za emitovanje televizijskog i radio programa za područje regiona i lokalna područja, čije su prijave potpune i podnete u predviđenom roku

Četvrtak, 27. Jun 2013.

Bookmark and Share