Naknade niže za više od četvrtine

Utorak, 29. Dec 2015.

Savet Regulatornog tela za elektronske medije, na jučerašnjoj sednici usvojio je predlog da  pružaocima  medijskih usluga radija i televizije smanji naknadu u narednoj godini , linearno, za 27 posto. Ukoliko Vlada Republike Srbije prihvati ovaj predlog uradiće se nova rešenja za sve pružaoce medijskih usluga u najkraćem , zakonski, mogućem roku.

 

Ovakva predlog u skladu je sa članom 36. stav 1 Zakona o elektronskim medijima kojim se visina naknade utvrđuje u skladu sa stvarnim troškovima regulacije po načelu proporcionalnosti.

 

 

Ukupni prihodi Regulatora u 2016. godini će biti smanjeni za oko 100 miliona To znači da u buduće neće biti suficita, koji se uplaćivao u budžet Republike Srbije.  Od 2007. godine  Regulator je na račun države prebacio skoro milijardu dinara.


Bookmark and Share