Obaveštenje o stupanju na snagu tri pravilnika, 21. marta 2015. godine

Petak, 20. Mar 2015.

Dana 21. marta 2015. godine stupaju na snagu:

Pravilnik o zaštiti prava maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga

Pravilnik o načinu izricanja mera pružaocima medijskih usluga

Pravilnik o načinu formiranja Liste najvažnijih događaja od posebnog značaja za sve građane i ostvarivanju prava na pristup događajima od velikog interesa za javnost

 

Danom stupanja na snagu ovih pravilnika prestaju da važe:

1) Pravilnik o postupku i uslovima izricanja mera i oduzimanju dozvole emiterima od 3. aprila 2007. godine;

2) odredbe odeljka 3, odeljka 4. tačke 1), 2) i 4) i odeljka 8. Opšte obavezujućeg uputstva o ponašanju emitera (Kodeks ponašanja emitera) - („Službeni glasnik RS“, br. 63/07, 60/14);

3) Opšte obavezujuće uputstvo o ponašanju emitera u vezi sa emitovanjem programskih sadržaja koji mogu da naškode fizičkom, mentalnom ili moralnom razvoju maloletnika („Službeni glasnik RS“, broj 18/12)

4) Obavezujuće uputstvo o ponašanju emitera u vezi sa „rijaliti programima“ („Službeni glasnik RS“, broj 17/11).

 

U skladu sa Pravilnikom o zaštiti prava maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga, pružaoci medijskih usluga dužni su da za označavanje programa koji je nepodesan za maloletnike koriste simbole predviđene Pravilnikom.

 

 

Oznake za obeležavanje sadržaja možete preuzeti ovde (u .zip formatu).


Bookmark and Share