Obaveštenje pružaocima medijskih usluga o novom spotu "Besplatna dodela STB - 15. mart"

Sreda, 11. Feb 2015.

Na inicijativu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacije, Savet Regulatornog tela za elektronske medije je na sednici održanoj 30. oktobra 2014. godine, doneo odluku da se svi pružaoci medijskih usluga koji terestrijalno emituju program obaveste o medijskoj kampanji i njihovoj ulozi u informisanju i podizanju nivoa znanja građana Republike Srbije u procesu prelaska sa analognog na digitalno emitovanje.

U skladu sa tim potrebno je da pružaoci medijskih usluga emituju spot pod nazivom "Besplatna dodela STB - 15. mart" koji možete preuzeti sa adrese:

ftp://file.rts.rs

username: digitalizacija

password: RTSdigital

Potrebno je da se spot emituje po dinamici koja je prethodno dostavljena uputstvom br. 01-2255/14-2, od 3. novembra 2014. godine.

Pružaoci medijskih usluga su u obavezi da navedene spotove emituju van reklamnog bloka, pre centralne informativne emisije dva puta u periodu od 06 do 09 časova, jedan put u periodu od 12 do 14 časova, jedan put u periodu od 16 do 17 časova, dva puta u periodu od 18 do 20 časova i dva puta u periodu od 20 do 22 časa.

Vreme emitovanja spota u vezi sa prelaskom sa analognog na digitalno emitovanje ne uračunava se u vreme trajanja televizijskog i radijskog oglašavanja.

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa emitovanjem spotova možete se obratiti Regulatornom telu za elektronske medije office@rra.org.rs ili na telefon 011/2028-700.

                                                                                                   Predsednik Saveta

 

 

                                                                                                       Goran Karadžić


Bookmark and Share