Obaveštenje sa sednice Saveta 30.03.2011

Sreda, 30. Mar 2011.

Savet Republičke radiodifuzne agencije je na sednici održanoj 30. marta 2011. godine doneo Obavezujuće uputstvo o ponašanju emitera u vezi sa emitovanjem programskih sadržaja koji mogu da naškode fizičkom, mentalnom i moralnom razvoju maloletnika.

Na istoj sednici Savet je, u skladu sa članom 87. stav 2. Zakona o radiodifuziji, doneo odluku o razrešavanju dužnosti člana Upravnog odbora Radiodifuzne ustanove Srbije Predraga Markovića, na osnovu ostavke.


Bookmark and Share