Objavljeni tekstovi tri nacrta pravilnika sa obrazloženjima

Ponedeljak, 15. Dec 2014.

Regulatorno telo za elektronske medije objavilo je nacrte tri pravilnika sa obrazloženjima, čime počinje Javna rasprava.


Objavljeni su Nacrt Pravilnika o zaštiti prava i interesa maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga, Nacrt Pravilnika o kriterijumima za utvrđivanje liste najvažnijih događaja i ostvarivanju prava na pristup tim događajima i Nacrt Pravilnika o načinu izricanja mera pružaocima medijskih usluga. Dokumenata možete preuzeti na sledećem linku.


Bookmark and Share