Opšte obavezujuće uputstvo emiterima radi omogućavanja nesmetanog informisanja gledalaca oštećenih sluhom

Utorak, 10. Apr 2012.

Opšte obavezujuće uputstvo emiterima radi omogućavanja nesmetanog informisanja gledalaca sa oštećenim sluhom u toku predizborne kampanje u 2012. godini stupilo na snagu objavom u Službenom glasniku, dana 12. aprila 2012. godine ("Službeni glasnik", broj 31/2012).


Bookmark and Share