Opšte obavezujuće uputstvo o ponašanju televizijskih i radio stanica (emitera) u vezi sa izborima za nacionalne savete nacionalnih manjina koji se održavaju u 2010. godini

Petak, 30. Apr 2010.

Bookmark and Share