Reemitovanje stranih TV programa u Srbiji

Utorak, 28. Jun 2016.

U pravnom poretku Republike Srbije garantuje se sloboda prijema i reemitovanja programa iz država članica Evropske unije (EU) i država članica Evropske konvencije o prekograničnoj televiziji (Konvencija).

 

 

Pun tekst: Reemitovanje stranih TV programa u Srbiji


Bookmark and Share