Saopštenje Saveta povodom izricanja mera televizijama Pink, Prva i Hepi

Petak, 31. Okt 2014.

Na sednici Regulatornog tela za elektronske medije (REM) koja je održana juče u Beogradu, članovi Saveta doneli su odluku da se televiziji Pink izrekne upozorenje, a televiziji Hepi dve mere i televiziji Prvoj jednu mere opomene.


Zaključeno je da televizija Pink na neprimeren način u emisiji DNK izlaže maloletnike ponovnoj patnji i da ovakvi programski sadržaji mogu da škode njihovom moralnom razvoju.


Televizije Prva i Hepi emituju programske sadržaje neprimerene maloletnicima u vreme kada to nije dozvoljeno, takozvano zaštićeno vreme dok, Hepi televizija i na nedozvoljen način reklamira elektronske cigarete.


Ovi pružaoci medijskih usluga dobiće narednih dana rešenje o ovim merama koje će biti dužne da pročitaju javno u određeno vreme, a REM će svoje odluke objaviti u štampanim medijima o trošku PMU. Odluke će sadržati razloge izricanja mera ali i načine kako da se uočene nepravilnosti otklone.


Ovakav postupak izricanja mera je predviđen novim Zakonom o elektronskim medijima. Dosadašnjim Zakonom o radiodifuziji, jedino je mera upozorenja objavljivana na ovaj način.


REM novim Zakonom o elektronskim medijima može više puta izricati predviđene mere opomene, upozorenja i privremenu zabranu objavljivanja programskog sadržaja pored kojih može izreći i meru trajnog oduzimanja dozvole.


Novina je i to da REM može sada i zbog prekršaja programskih obaveza koje se odnose na oglašavanje pored pokretanja prekršajnih postupaka izricati ostale mere predviđene Zakonom o elektronskim medijima.


Bookmark and Share