Saopštenje Saveta RRA povodom zloupotrebe dece i narušavanja njihovog dostojanstva u političkoj kampanji

Sreda, 18. Apr 2012.

Savet je na današnjoj sednici razmatrao izveštaj službe o tome da se u spotovima učesnika političke kampanje koji se emituju u elektronskim medijima vrlo često pojavljuju deca. Na osnovu članova 8 i 19 Zakona o radiodifuziji Savet upozorava emitere da obrate posebnu pažnju kako ne bi došlo do zloupotrebe dece i narušavanja njihovog dostojanstva. 

U Beogradu,

18. april 2012. godine

 

Savet RRA


Bookmark and Share