Savet Regulatornog tela za elektronske medije doneo je Preporuku o načinu emitovanja saopštenja od javnog interesa i poziva na dobrotvorne akcije

Petak, 24. Apr 2015.

Savet Regulatornog tela za elektronske medije, na sednici održanoj dana 15. aprila 2015. godine, doneo je Preporuku o načinu emitovanja saopštenja od javnog interesa i poziva na dobrotvorne akcije, kojom se bliže određuje na koji način bi pružaoci medijskih usluga trebalo da emituju saopštenja od javnog interesa i pozive na dobrotvorne akcije, radi uspostavljanja jedinstvene dozvoljene prakse i unapređenja pružanja medijskih usluga televizijskog emitovanja i medijskih usluga radija.


Bookmark and Share