Savet REM konstatovao netačne navode u Izveštaju Saveta za borbu protiv korupcije

Sreda, 04. Mar 2015.

Savet REM-a je na današnjoj sednici konstatovao da u Izveštaju Saveta za borbu protiv korupcije koji se odnosi na aktivnosti ovog regulatora postoje netačni navodi.


U delu izveštaja u kome je naveden podatak da je dug PMU veći od milijardu dinara ne odgovara istini. Prema podacima koje je Regulator dostavio Savetu za borbu protiv korupcije potraživanja REM-a prema PMU iznosi 244.949.280,23 dinara.


Takođe je netačan i deo navoda da je RRA izvršila otpis milionskih potraživanja prema pojedinim emiterima.
REM nema zakonsku mogućnost da otpisuje dugove niti je ikada neki dug otpisala. Sva potraživanja koja se u izveštaju navode kao otpisana, predmet su odgovarajućih sudskih postupaka za njihovu naplatu (postupak prinudnog izvršenja, prijava potraživanja u stečaju, proboj pravnog lica pa čak i angažovanje privatnih ivršitelja za naplatu duga u stečaju).


Savet REM


Bookmark and Share