Savet REM usvojio Nacrt uputstva o načinu primene odredaba Pravilnika o zaštiti prava maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga u vezi sa vremenom emitovanja „rijalitija prisilnog okruženja“

Utorak, 24. Nov 2015.

Savet Regulatornog tela za elektronske medije usvojio je Nacrt uputstva o načinu primene odredaba Pravilnika o zaštiti prava maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga u vezi sa vremenom emitovanja „rijalitija prisilnog okruženja“. U vezi sa tim, Regulatorno telo za elektronske medije objavljuje program javne rasprave. Program javne rasprave objavljen je i portalu E-uprave.


Bookmark and Share