Smanjenje naknade emiterima sa poplavama ugroženih područja

Ponedeljak, 11. Avg 2014.

Savet Republičke radiodifuzne agencije je na sednici održanoj dana 23. juna 2014. godine godine doneo je odluku da se smanji visina naknade u visini od 99% emiterima kojima je Agencija izdala dozvolu za emitovanje televizijskog i/ili radio programa za područje regiona i lokalna, a čije se sedište i/ili studio nalazi na područjima ugroženim od poplava.
Odluka je doneta zbog nastalih izmena u programima koje emituju i odnosi se na period od 19. maja 2014. godine do 18. maja 2015. godine.
Vlada Republike Srbije je Rešenjem 05 broj 345-8367/2014 od 31.07.2014. godine („Sl.glasnik RS“, br.81/2014) dala saglasnost na Odluku o smanjenju za 99% visine naknade za emitovanje televizijskog i/ili radio programa.
Spisak emitera možete pronaći na ovom linku.


Bookmark and Share