Stupili na snagu Pravilnik o kriterijumima i načinu povećanja udela evropskih audio-vizuelnih dela i Uputstvo o načinu primene odredaba Zakona o elektronskim medijima kojima se uređuje sopstvena produkcija

Petak, 28. Avg 2015.

Na osnovu čl. 63, 65. stav 5. i 66. stav 2. Zakona o elektronskim medijima („Službeni glasnik RS“ br. 83/14), Savet Regulatornog tela za elektronske medije, na sednici održanoj dana 12. avgusta 2015. godine, doneo Pravilnik o kriterijumima i načinu povećanja udela evropskih audio-vizuelnih dela i Uputstvo o načinu primene odredaba Zakona o elektronskim medijima kojima se uređuje sopstvena produkcija.


Pravilnik i Uputstvo, objavljeni su u ”Službenom glasniku RS”, broj 72/15 od 19. avgusta 2015.godine, i stupili su  na snagu 27. avgusta. 2015. godine.


Bookmark and Share