Stupio je na snagu Pravilnik o postupku izdavanja saglasnosti na akt o prenosu dozvole za pružanje medijske usluge i postupanju po prijavi promene vlasničke strukture

Utorak, 24. Nov 2015.

Dana 21. novembra 2015. godine stupio je na snagu Pravilnik o postupku izdavanja saglasnosti na akt o prenosu dozvole za pružanje medijske usluge i postupanju po prijavi promene vlasničke strukture koji je objavljen u „Službenom glasniku RS“ br. 93/15 od 13. novembra 2015. godine.

 

Dokument možete preuzeti na sledećem linku.


Bookmark and Share