Utvrđene liste kandidata za članove UO JMU RTS i RTV

Ponedeljak, 21. Dec 2015.

Na 246. vanrednoj sednici održanoj 18.12.2015. godine Savet Regulatornog tela za elektronske medije stavlja na uvid javnosti Listu kandidata za devet članova Upravnog odbora Javne medijske ustanove „Radio televizija Srbije“ i Listu kandidata za šest članova Upravnog odbora Javne medijske ustanove „Radio - televizija Vojvodine“ radi davanja prigovora, shodno članu 53. Statuta Republičke radiodifuzne agencije („Sl. glasnik RS“ broj 102/05) i člana 3. Pravilnika o postupku imenovanja članova upravnog odbora javnog medijskog servisa („Sl. glasnik RS“, broj 143/14).

 

Prigovor se podnosi u roku od 15 dana od dana objavljivanja liste kandidata.


Bookmark and Share