Izrečena kazna radio stanici Raka Ešinger zbog emitovanje programa bez izdate dozvole

Petak, 05. Jun 2015.

Dana 5. juna 2015. godine Viši sud u Beogradu osudio je okr. Radovana Krčmarevića iz Lazarevca na kaznu zatvora u trajanju od 9 meseci

"Zajedno do pobede" kampanja od posebnog društvenog interesa

Četvrtak, 28. Maj 2015.

Savet regulatornog tela za elektronske medije smatra da je kampanja „Specijalna olimpijada“ akcija od posebnog društvenog interesa i da ovakvu akciju treba da podrže svi pružaoci medijskih usluga zbog svog posebnog značaja u ostvarivanju društvenog interesa. Cilj kampanje je da se svim građanima Srbije pruži prilika i omogući da se bave sportom, a posebno osobama sa intelektualnom ometenošću i da se kroz upoznavanje sa njihovim potrebama i mogućnostima doprinosi  pravilnom odnosu prema njima.

Donete odluke o pravu na pristup multipleksima za sve zone raspodele (alotmente)

Utorak, 26. Maj 2015.

Savet Regulatornog tela za elektronske medije doneo je odluke o pravu na pristup prvom i drugom multippleksu u mreži za multipleksiranje i distribuciju digitalnog televizijskog signala, koju je uspostavilo Javno preduzeće „Emisiona tehnika i veze“.