Savet Regulatornog tela za elektronske medije usvojio je konačne tekstove šest Predloga pravilnika

Petak, 24. Apr 2015.

Nakon sprovedene Javne rasprave, Savet Regulatornog tela za elektronske medije, na sednici održanoj dana 15. aprila 2015. godine, usvojio je konačne tekstove šest Predloga pravilnika.

Savet Regulatornog tela za elektronske medije doneo je Preporuku o načinu emitovanja saopštenja od javnog interesa i poziva na dobrotvorne akcije

Petak, 24. Apr 2015.

Savet Regulatornog tela za elektronske medije, na sednici održanoj dana 15. aprila 2015. godine, doneo je Preporuku o načinu emitovanja saopštenja od javnog interesa i poziva na dobrotvorne akcije.