REM i RATEL zaključili Protokol o saradnji

Četvrtak, 15. Sep 2016.

Dana 13. septembra 2016. godine, Regulatorno telo za  elektronske medije i Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge, zaključile su Protokol o saradnji.

Reemitovanje stranih TV programa u Srbiji

Utorak, 28. Jun 2016.

U pravnom poretku Republike Srbije garantuje se sloboda prijema i reemitovanja programa iz država članica Evropske unije (EU) i država članica Evropske konvencije o prekograničnoj televiziji (Konvencija).