Saopštenje od 04. novembra 2009. godine

Sreda, 04. Nov 2009.

Povodom navoda u medijima da će Televizija Palma započeti sa emitovanjem programa obaveštavamo javnost da je Savet RRA, na sednici održanoj dana 29.10.2009. godine, postupio po presudi Vrhovnog suda Srbije i doneo novu odluku kojom se preduzeću „Palma Ltd" d.o.o. Beograd zabranjuje da emituje program na području grada Beograda.

Saopštenje posle sednice Saveta od 29. oktobra 2009. godine

Četvrtak, 29. Okt 2009.

Savet Republičke radiodifuzne agencije izrekao je, na sednici održanoj 29. oktobra 2009, meru opomene televiziji Pink i podneo zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, zbog emitovanja emisije „Trenutak istine“, od 7. oktobra 2009. godine.

OBAVEŠTENJE O IZVEŠTAJU EVROPSKE KOMISIJE O STANJU U RADIODIFUZIJI

Utorak, 20. Okt 2009.

Evropska komisija je u Godišnjem izveštaju o napretku Srbije u 2009. godini konstatovala napredak u pogledu transparentnosti, odgovornosti i efikasnosti Republičke radiodifuzne agencije.

Saopštenje posle sednice Saveta, 9. oktobar 2009. godine

Petak, 09. Okt 2009.

Savet Republičke radiodifuzne agencije na sednici održanoj 9. oktobra 2009. godine doneo je zaključak da Služba za nadzor i analizu i Pravna služba izvrše analizu emisije „Trenutak istine“ koja je emitovana 7. oktobra 2009. godine na televiziji Pink.