OBAVEŠTENJE ELEKTRONSKIM MEDIJIMA

Petak, 17. Jul 2009.

Republička radiodifuzna agencija obaveštava sve radiodifuzne organizacije za informisanje javnosti na teritoriji Republike Srbije, da u skladu sa odlukom Vlade Srbije o proglašenju 17. jula Danom žalosti zbog pogibije naših državljana u teškoj saobraćajnoj nesreći u Egiptu, svoj program usklade sa članom 6 stav 1 i članom 10 Zakona o obeležavanju dana žalosti na teritoriji Republike Srbije.

Saopštenje posle sednice Saveta 10. jula 2009. godine

Petak, 10. Jul 2009.

Savet Republičke radiodifuzne agencije uputio je danas žalbu na rešenje Opštinskom organu za prekršaje u Majdanpeku povodom izricanja opomene Goranu Ursuloviću zbog emitovanja programa bez dozvole.

Obaveštenje o izdavanju dozvola za radiodifuzne stanice

Sreda, 08. Jul 2009.

Podnosioci prijava kojima je Rešenjem Saveta Republičke radiodifuzne agencije od 29. decembra 2008. godine izdata dozvola za emitovanje televizijskog/radio programa na Javnom konkursu za izdavanje dozvola za emitovanje televizijskog i radio programa za područja regiona, područje Grada Beograda i lokalna područja, a čija su rešenja konačna (Rr 7, Rr 31, L 19, L 77, L 80, L 82, L 91, L 92, Lr 16 i Lr 146), upućuju se Republičkoj agenciji za telekomunikacije radi postupka izdavanja dozvola za radiodifuzne stanice.

Obaveštenje posle sednice Saveta RRA

Nedelja, 05. Jul 2009.

Savet Republičke radiodifuzne agencije doneo je, na sednici održanoj 3. juna 2009. godine, odluku da se Ministarstvu kulture uputi predlog o izmenama Pravilnika o merilima za utvrđivanje visine naknade za emitovanje radio i/ili televizijskog programa, kojim se osnovica za obračun visine pojedinačne godišnje naknade za emitovanje RTV programa u iznosu od 13,5 dinara umanjuje za 5 odsto.