Javno saopštenje Saveta Republičke radiodifuzne agencije i Upravnog odbora Republičke agencije za telekomunikacije

Utorak, 31. Jul 2007.

Pozivaju se pravna i fizička lica, koja na području Republike Srbije emituju radio ili televizijski program posredstvom zemaljskih radiodifuznih stanica bez dozvole za emitovanje programa, da najkasnije do 31. avgusta 2008. godine obustave emitovanje programa.