Savet REM kaznio je Happy TV i TV Pink zbog emitovanja neprimerenih sadržaja u rijaliti tv programima

Sreda, 16. Sep 2015.

Savet regulatornog tela za elektronske medije, na današnjoj sednici, kaznio je PMU Preduzeće za marketing, izdavačku delatnost, radio i televiziju Happy TV D.O.O., Beograd,  Aleksandra Dupčeka broj 14 – Happy TV merom upozorenja, a PMU Preduzeće za informisanje i makreting "Pink international company" d.o.o. Neznanog junaka 1, Beograd, - TV Pink, merom opomene zbog emitovanja neprimerenih sadržaja u rijaliti tv programima Parovi, odnosno Farma.

Stupili na snagu Pravilnik o kriterijumima i načinu povećanja udela evropskih audio-vizuelnih dela i Uputstvo o načinu primene odredaba Zakona o elektronskim medijima kojima se uređuje sopstvena produkcija

Petak, 28. Avg 2015.

Na osnovu čl. 63, 65. stav 5. i 66. stav 2. Zakona o elektronskim medijima („Službeni glasnik RS“ br. 83/14), Savet Regulatornog tela za elektronske medije, na sednici održanoj dana 12. avgusta 2015. godine, doneo Pravilnik o kriterijumima i načinu povećanja udela evropskih audio-vizuelnih dela i Uputstvo o načinu primene odredaba Zakona o elektronskim medijima kojima seuređuje sopstvena produkcija.

Stupa na snagu novi pravilnik od 15. avgusta 2015. godine

Petak, 14. Avg 2015.

U skladu sa oredbama člana 60, člana 67. stav 19. i člana 71. Zakona o elektronskim medijima (“Službeni glasnik RS”, broj 83/14), Savet Regulatornog tela za elektronske medije je, na sednici održanoj 31. jula 2015. godine, doneo Pravilnik o audio-vizuelnim komercijalnim komunikacijama.

 

Pravilnik o audio – vizuelnim komercijalnim komunikacijama objavljen je u ”Službenom glasniku RS”, broj 69/15 od 7. avgusta 2015.godine, i stupa na snagu 15. avgusta. 2015. godine.

Obaveštenje radijskim i televizijskim pružaocima medijskih usluga povodom proglašenja Dana žalosti na teritoriji Republike Srbije, 5. avgusta 2015. godine

Ponedeljak, 03. Avg 2015.

Vlada Republike Srbije proglasila je 5. avgust 2015. godine za Dan žalosti na teritoriji Republike Srbije.
Od stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o obeležavanju Dana žalosti na teritoriji Republike Srbije („Službeni glasnik“, broj 30/10), Regulatorno telo za elektronske medije, kao povereni posao, vrši nadzor na primenom odredbi koje se odnose na programe radio i televizijskih pružalaca medijskih usluga u vreme proglašenja Dana žalosti.
Regulator će povodom Dana žalosti direktno primenjivati odredbe Zakona („Službeni glasnik“, broj 101/05 i 30/10).
Podsećamo da je u tim situacijama potrebno da pružaoci medijskih usluga usklade svoj program sa članom 6. stav 1. Zakona o obeležavanju Dana žalosti i da:
1. Emituju odluku o proglašenju dana žalosti i o programu njegovog obeležavanja koju donosi nadležni organ Republike Srbije ili telo koje on odredi;
2. Obaveste javnost o skupovima sećanja koje povodom Dana žalosti organizuju nadležni organi Republike Srbije ili tela koja ona odrede;
3. Umesto humorističkih, zabavnih, folklornih i drugih sadržaja sa zabavnom i narodnom muzikom, emituju muziku i emisije prikladne danu žalosti;
4. Usklade detaljnu programsku šemu u vreme Dana žalosti.
U skladu sa odredbama koje se odnose na način obeležavanja Dana žalosti, Regulator preporučuje emitovanje umetničke i instrumentalne muzike molskog tonaliteta.


Predsednik Saveta
Goran Karadžić