Stupanje na snagu tri pravilnika

Sreda, 08. Jul 2015.

Dana 3. jula 2015. godine, stupili su na snagu Pravilnik o sprovođenju nagradnih takmičenja u oblasti pružanja medijskih usluga, Pravilnik o obavezama pružalaca medijskih usluga tokom predizborne kampanje i Pravilnik o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga.

Savet Regulatornog tela doneo je pravilnike na sednici održanoj 16. maja 2015. godine, a objavljeni su u Službenom glasniku RS br. 55/15 od 25. juna 2015. godine.

Dokumenata možete preuzeti na sledećem linku.

Savet REM doneo odluku o uplati suficita u budžet Republike Srbije

Utorak, 30. Jun 2015.

Savet Regulatornog tela za elektronske medije je juče, u skladu sa zakonom, a nakon pozitivnog mišljenja nezavisnog revizora doneo odluku o uplati suficita po završnom računu za 2014. godinu u budžet Republike Srbije.

Saopštenje sa 230. vanredne sednice Saveta

Utorak, 30. Jun 2015.

 

Regulatorno telo za elektronske medije, ranije Republička radiodifuzna agencije, izdala je dozvole za emitovanje radio programa ustanovama, domovima kulture, kulturnim centrima i kulturno-informativnim centrima, u skladu sa odredbama Zakona o radiodifuziji („Službeni glasnik RS“, br. 42/02, 97/04, 76/05, 79/05 – dr. zakon, 62/06, 85/06 i 41/09) koji pored ove delatnosti obavljaju i druge delatnosti koje su od značaja za određena lokalna područja i to posebno za područja gde se kroz ovakve oblike ostvaruju prava nacionalnih manjina: očuvanje kulturne baštine i informisanja na jezicima nacionalnih manjina.

Agencija za privatizaciju Srbije objavila je javni poziv za privatizaciju medija u državnom vlasništvu

Utorak, 30. Jun 2015.

Agencija za privatizaciju objavila je Javne pozive za učešće u postupku javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem radi prodaje kapitala 38 medija u državnom vlasništvu.