Javni konkurs za predlaganje kandidata za jednog člana Upravnog odbora JMU Radio-televizija Vojvodine

Ponedeljak, 17. Okt 2016.

Regulatorno telo za elektronske medije, na osnovu člana 17. Zakona o javnim medijskim servisima („Službeni glasnik RS“ broj 83/14) i Pravilnikom o postupku imenovanja članova Upravnog odbora Javnog medijskog servisa (Službeni glasnik RS“ broj 143/14), raspisuje

 

Javni konkurs za predlaganje kandidata za jednog člana Upravnog odbora Javne medijske ustanove „Radio-televizija Vojvodine" (RTV)
 

Lista kandidata za dva člana Upravnog odbora JMU Radio-televizija Srbije

Četvrtak, 13. Okt 2016.

Na 175. redovnoj sednici održanoj  12. oktobra 2016. godine, Savet Regulatornog tela za elektronske medije je utvrdio Listu kandidata za dva člana Upravnog odbora Javne medijske ustanove „Radio Televizija Srbije“ i stavlja je na uvid javnosti radi davanja prigovora, shodno članu 3. Pravilnika o postupku imenovanja članova upravnog odbora javnog medijskog servisa („Sl. Glasnik RS“broj 143/14).

REM i RATEL zaključili Protokol o saradnji

Četvrtak, 15. Sep 2016.

Dana 13. septembra 2016. godine, Regulatorno telo za  elektronske medije i Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge, zaključile su Protokol o saradnji.