O nama

Regulatorno telo za elektronske medije (u daljem tekstu: Regulator) je samostalna nezavisna regulatorna organizacija sa svojstvom pravnog lica, koja vrši javna ovlašćenja u cilju: delotvornog sprovođenja utvrđene politike u oblasti pružanja medijskih usluga u Republici Srbiji; unapređivanja kvaliteta i raznovrsnosti usluga elektronskih medija; doprinosa očuvanju, zaštiti i razvoju slobode mišljenja i izražavanja; u cilju zaštite interesa javnosti u oblasti elektronskih medija i zaštite korisnika usluga elektronskih medija, u skladu sa odredbama Zakona o elektronskim medijima, na način primeren demokratskom društvu.

Regulator je funkcionalno i finansijski nezavisan od državnih organa i organizacija, pružalaca medijskih usluga i operatora. Za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti Regulator je odgovoran Narodnoj skupštini, a za vršenje stručnih i administativnih poslova obrazovane su stručne službe Regulatora čija su osnovna pravila organizacije i način rada propisani Statutom.

Sedište Regulatora je u Beogradu, na adresi Trg Nikole Pašića br. 5.

Organi Regulatora su Savet i predsednik Saveta.

 

Savet ima devet članova, koje bira Narodna Skupština Republike Srbije iz reda uglednih stručnjaka iz oblasti koje su od značaja za obavljanje poslova iz nadležnosti Regulatora. Način rada Saveta utvrđen je Poslovnikom o radu Saveta.

 

 

Savet Regulatora čine:

 

 

Zamenik predsednika Saveta, Goran Petrović

 

Slobodan Veljković

 

Miloš Rajković

 

Božidar Nikolić

 

Olivera Zekić

 

Aleksandra Janković

 

Prof. mr Goran Peković

 

Đorđe Vozarević

 

 

Stručne službe Regulatora

 

Grafički prikaz organizacione strukture Agencije

 

 

Finansiranje Ragulatora

 

Finasiranje Regulatora vrši se u skladu sa Finansijskim planom koji za svaku godinu donosi Savet. Saglasnost na finasijski plan daje Narodna skupština, a svi obračuni prihoda i rashoda Regulatora podležu godišnjoj reviziji od strane nezavisnog ovlašćenog revizora Izveštaji Revizora

 

Prihod Regulatora čine sredstva ostvarena od naknade koju pružalac medijske usluge plaća za pravo na pružanje medijske usluge.

 

 

 

 

Zamenik predsednika Saveta


Goran Petrović — Rođen 20. 08. 1956. godine u Kragujevcu.

 

Završio Prvu kragujevačku gimnaziju u Kragujevcu, prirodno-matematički smer.

Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu.

Položio je državni ispit za rad u organima državne uprave.

 

Novinarstvom počinje da se bavi kao student i jedan je od pokretača osnivanja lista „POGLEDI“, glasila studenata u to vreme Univerziteta „Svetozar Marković“ u Kragujevcu.

Po završetku studija, u periodu 1982 – 1993. godine,  novinar je i jedan od urednika ovog lista, koji je 1990. godine štampan u tiražu od preko 200.000 primeraka, sa jasno profilisanom demokratskom opcijom nacionalne orijentacije.

Objavljivao je  u „Književnim novinama“ i „Književnoj reči“.

Više godina uređivao i vodio autorsku radio emisiju „Hronika najavljene smrti“ na „Drugoj boji“ JP „Radio-televizija Kragujevac“, čiji je jedan od osnivača 1997. godine.

U periodu 1997-2000. godine radio kao autor i voditelj serijala pod nazivom „Informativni razgovor“ na televiziji Kragujevac.

 

Odlukom Narodne Skupštine Republike Srbije izabran za člana Saveta Republičke radiodifuzne agencije,  31. marta 2011. godine.

Maja 2014. godine Odlukom Saveta izabran za zamenika predsednika Republičke radiodifuzne agencije.  

Od februara 2016. godine Odlukom Saveta Regulatornog tela za elektronske medije preneta su mu prava i obaveze predsednika Saveta, do izbora predsednika.

 

Kao diplomirani pravnik obavljao je više različitih funkcija:

-        pomoćnika direktora za ekonomsko-finansijske i pravne poslove u Zdravstvenom centru „dr Mihajlo Ilić“ u Kragujevcu,

-        pomoćnika direktora za opšte i pravne poslove u Apotekarskoj ustanovi Kragujevac,

-        načelnika Odeljenja za imovinu u Gradskoj upravi za imovinu grada Kragujevca,

-        načelnika Gradske uprave za imovinu grada Kragujevca,

-        načelnika Gradske uprave za investicije i razvoj grada Kragujevca.

Sa uspehom je završio:

-        međunarodnu letnju školu  “HEALTH-CARE MANAGEMENT” 2003. i 2002. godine, u organizaciji Evropskog             centra za mir i razvoj - Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija,

-        program: ECPD International Postgraduate Program “Primary Prevention of Addictive Diseases” 2003. godine, u              organizaciji  Evropskog centra za mir i razvoj - Univerziteta za mir  Ujedinjenih nacija,

-        program „Menadžment u zdravstvu III“ 2004. godine, na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u               Beogradu – Institut za menadžment,

 

Otac je dva sina.

 

 

Članovi Saveta:


 

Slobodan Veljković — Rođen 1950. godine u Beogradu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i ceo svoj profesionalni život posvetio je praktičnoj upotrebi pravnih nauka u radiodifuznoj industriji.  

Profesionalno iskustvo sticao je rukovođenjem pravnih poslova u Radio Beogradu, radom na funkciji direktora marketinga Radio Televizije Srbije, savetnik generalnog direktora Radio Televizije Srbije.

Glavni domeni bavljenja su pravno-regulativno uređenje Radio Beograda, Televizije Beograd kao i međunarodna regulativa, uključujući ugovaranje oko prodaje i kupovine filmskih i televizijskih programa, saradnju sa međunarodnim institucijama iz oblasti radio-difuzije i telekomunikacije, a posebno filmska i televizijska autorska prava.  

Radio je i kao Izvršni direktor TV Avala, specijalni savetnik generalnog direktora Radio televizije Vojvodina, specijalni konsultant u firmi Kompani d.o.o. (TV produkcija, televizijski inženjering, advertising i media buying). Živi u Beogradu, oženjen, otac dva deteta.

Za člana Saveta izabran je 5. maja 2011. godine.  

 

 

Miloš Rajković — Rođen 1960. godine u Beogradu. Ekonomista, diplomirani menadžer. Po zanimanju novinar. Karijeru započeo u Studiju B početkom devedesetih godina kao novinar saradnik, a potom je i obavljao dužnost pomoćnika glavnog i odgovornog urednika.

Bio je glavni i odgovorni urednik Super televizije iz Subotice. Na toj televiziji uređivao je i vodio političku emisiju „U četiri oka“ koja se i dalje emituje kao nezavisna produkcija na televizijama u Srbiji i regionu, kroz koju je u oko 200 izdanja prošla kompletna srpska politička i društvena elita.

Radio je i kao: art direktor i direktor advertajzing agencije Bimbros Medija Group, direktor Medija centra JAT-a gde se posebno bavio poboljšanjem kvaliteta JAT-ove revije za koju i danas piše priče, eseje, putopise, pomoćnik direktora DZ „Zvezdara“ za nemedicinska pitanja. Živi u Beogradu, otac jednog deteta.

Za člana Saveta izabran je 5. maja 2011. godine.  

 

 

Božidar Nikolić — Rođen 1942. godine u Nikšiću. Diplomirani je direktor fotografije, Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, a po zanimanju reditelj i direktor fotografije.

Počeo je svoj radni vek u Radio Televiziji Srbije kao jedan od njenih osnivača 1968. godine. Doprineo je uvođenju kolor slike na naše male ekrane. Snimio je preko 15 TV serijala, od kojih se neki i danas prikazuju, 50 TV drama, bezbroj dokumentarnih emisija i TV šou programa, preko 40 igranih filmova, od kojih većina predstavlja sam vrh jugoslovenske kinematografije. 

Zajedno sa dramskim piscem i akademikom Dušanom Kovačevićem režira igrani film „Balkanski špijun“. Dobitnik je tri „Zlatne arene“ u Puli za režiju, i od tada počinje da se bavi i tim zanatom. 

Režirao je i snimio film „Tamna strana sunca“, koji je u potpunosti američka filmska produkcija. Radio je i na mnogim drugim filmovima: „Jednog lepog dana“, „Tri karte za Holivud“, „U ime oca i sina“, „Profesionalac“, „Balkanska braća“, itd. 

Nosilac je brojnih priznanja i nagrada za ostvareni uspeh u filmskoj industriji. Jedan je od najnagrađivanijih umetnika Jugoslovenskog filmskog festivala u Puli. Nakon mnogobrojih stečenih nagrada u zemlji i inostranstvu Udruženje fimskih umetnika Srbije dodeljuje mu zvanje Istaknutog umetnika. Živi u Beogradu, oženjen, otac dva deteta.

Za člana Saveta izabran je 5. maja 2011. godine odlukom Skupštine Srbije.

 

 

Olivera Zekić — Za člana Saveta izabrana je 24.jula 2015. godine odlukom Skupštine Srbije o izboru članova Saveta ("Sl. glasnik RS" br. 65/15).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleksandra Janković — Rođena  5. marta 1959. u Kragujevcu, osnovnu školu "Janko Veselinović", a potom i jedanaestu beogradsku  gimnaziju završila u Beogradu. Završila dve godine Arhitektonskog fakulteta u Beogradu (prosek 9,00), a nakon toga Filozofski fakultet, Odeljenje za psihologiju, klinički smer (prosek 9,34).

Od 1987. do 1991. , sa kolegom Žarkom Koraćem,radila kao voditelj TV- emisije: "Nedeljnik", odgovarajući na pisma i pitanja dece, uz pružanje preporuka za vaspitno- obrazovni rad sa decom,  namenjenih kako deci, tako i roditeljima i vaspitačima.

U periodu od 1987. do 1991. bila saradnik u redakciji školskog i obrazovnog programa Televizije Beograd, učestvujući u planiranju, realizaciji i vođenju emisija "Nedeljnik" i "Tribina". Bila saradnik i konsultant za emisije "Krugovi života" ( redakcija naučnog programa Televizije Beograd), "Halo, direktore" i "U snu san" (redakcija zabavno- rekreativnog programa Televizije Beograd. ). 

Godinu dana (1989-1990.) radila kao autor i voditelj emisije "TV APEL", prvog psihološkog savetovališta na televiziji (najpre na "OK kanalu", a zatim na "Trećem kanalu" TV Beograd).

Od 7. marta 1988. do 30. novembra 2001. godine radila kao klinički psiholog u Institutu za psihijatriju Univerzitetskog Kliničkog Centra u Beogradu (odeljenje za psihoze).

 Od septembra 2000. godine do septembra 2003. radila kao saradnik "Pravoslavnog Pastirsko - savetodavnog centra arhiepiskopije beogradsko – karlovačke",  i to kao psihoterapeut  u savetovalištu, a svake subote i kao koordinator razgovora o veri sa grupom mladih polaznika škole za pastirske osnove savetodavnog rada.

Bila je autor i voditelj TV emisije "Sabornik", koja se bavila najrazličitijim aspektima religioznosti, vere i crkvene prakse SPC : emitovana od 7. januara 2002. do 10. marta 2007. godine.

Funkciju narodnog poslanika "Srpskog pokreta obnove" u Skupštini Srbije, obavljala je u dva saziva: od juna do oktobra 1993. i od 24. januara 1994. do 3. juna 1998. godine.

Na poziv "USIA" ( "United States Information Agency") boravila 1996. u SAD, učestvujući u internacionalnom projektu: "Women in politics".

Od 11. juna 2008. do 11. juna 2012. obavljala funkciju narodnog poslanika "Nove Srbije" u Skupštini Republike Srbije.

Po napuštanju političke delatnosti, zaposlila se , kao klinički psiholog,  u Kliničkom Centru Srbije, osnovala Odsek za sprečavanje zlostavljanja na radu, kojim rukovodi od 24. januara 2013. godine.

Za člana Saveta REM-a izabrana je odlukom Skupštine Srbije- 3. marta 2016. godine.

 

 

Radno iskustvo:

Tokom studija učestvovala u različitim studentskim organizacijama i pokretima ("Multignosis", "ALGRENA - Alternativna grupa za resocijalizaciju narkomana", "Centar za razvijanje zdravih stilova življenja") kao i istraživanjima (projekat prof. dr Josipa Bergera – "Standardizacija VAIS skale", istraživanja u sektoru marketinga listova "Borba", "Politika", "Delo").

Tokom 1987. godine sa kolegom, kliničkim psihologom Emilom Kupekom, vodila program psihološko preventivnog rada u Domu omladine "Pinki".

U istoj ustanovi učestvovala u psihološko - preventivnom radu sa decom i savetodavnom radu sa roditeljima (zabavište "Družionica").

Od 1987. do 1991. radila kao voditelj TV- emisije: "Nedeljnik", u kojoj je sa kolegom Žarkom Koraćem, odgovarala na pitanja dece, uz pružanje preporuka za vaspitno- obrazovni rad sa decom,  namenjenih kako deci, tako i roditeljima i vaspitačima. Emisija se emitovala na teritoriji čitave bivše Republike Jugoslavije i bila jedina, takve vrste, od tog vremena do danas.

U periodu od 1987. do 1991. bila saradnik u redakciji školskog i obrazovnog programa Televizije Beograd, učestvujući u planiranju, realizaciji i vođenju emisija "Nedeljnik" i "Tribina". Bila saradnik i konsultant za emisije "Krugovi života" ( redakcija naučnog programa Televizije Beograd), "Halo, direktore" i "U snu san" (redakcija zabavno- rekreativnog programa Televizije Beograd. ). 

Godinu dana (1989-1990.) radila kao autor i voditelj emisije "TV APEL", prvog psihološkog savetovališta na televiziji (najpre na "OK kanalu", a zatim na "Trećem kanalu" TV Beograd).

Od 1992. do 1994. vodila rubriku "Psiholog vam odgovara" u časopisu "Sabor".

Od 7. marta 1988. do 30. novembra 2001. godine radila kao klinički psiholog u Institutu za psihijatriju Univerzitetskog Kliničkog Centra u Beogradu (odeljenje za psihoze), gde je, pored svakodnevnih individualnih seansi (sa hospitalizovanim, ali  i dispanzerskim klijentima ) vodila i 3 tipa psihoterapijskih grupa, po jedan put nedeljno : sa studentima psihologije i medicine, sa psihotičnim klijentima i sa klijentima dijagnostikovanim kao poremećaji licnosti.

Od septembra 2000. godine do septembra 2003. radila kao saradnik "Pravoslavnog Pastirsko - savetodavnog centra arhiepiskopije beogradsko – karlovačke",  i to kao psihoterapeut  u savetovalištu, a svake subote i kao koordinator razgovora o veri sa grupom mladih polaznika škole za pastirske osnove savetodavnog rada.

Septembra 2011. bila je član komisije za odabir kandidata za veroučitelje, kojom je predsedavao episkop hvostanski g. Atanasije Rakita.

Bila je autor i voditelj TV emisije "Sabornik", koja se bavila najrazličitijim aspektima religioznosti, vere i crkvene prakse SPC.

Emisija je bila prikazivana na Prvom programu RTS, svake nedelje u 11.30, od 7. januara 2002. do 10. marta 2007. godine.

Funkciju narodnog poslanika "Srpskog pokreta obnove" u Skupštini Srbije, obavljala je u dva saziva: od juna do oktobra 1993. i od 24. januara 1994. do 3. juna 1998. godine.

Na poziv "USIA" ( "United States Information Agency") boravila 1996. u SAD, učestvujući u internacionalnom projektu: "Women in politics".

Bila je jedna od osnivačica humanitarne organizacije: "Spona".

 

Od  8. oktobra 2007. do 5. septembra 2008. godine radila kao posebni savetnik za odnose sa javnošću ministra infrastrukture Velimira Ilića, u Ministarstvu za infrastrukturu Vlade Republike Srbije.

Od 11. juna 2008. do 11. juna 2012. obavljala funkciju narodnog poslanika "Nove Srbije" u Skupštini Republike Srbije.

Po napuštanju političke delatnosti, kako u Skupštini, tako i u stranci, 01. 12. 2012. zaposlila se u Kliničkom Centru Srbije, kao klinički psiholog, gde je osnovala Odsek za sprečavanje zlostavljanja na radu.

Od 24. januara 2013. radi u Kliničkom Centru Srbije kao rukovodilac Odseka za sprečavanje zlostavljanja na radu.

 

Ostale veštine: 

engleski jezik: pišem i tečno govorim.

italijanski jezik: pišem i tečno govorim.

 

Profil:

Precizna i pouzdana u izvršavanju radnih zadataka.

Ambiciozna i zainteresovana za  dalje učenje i usavršavanje.

Potpuno predana radu i spremna za dodatno angažovanje na poslu.

Korisna za timski rad, efikasna u izvršavanju zadataka, ali sposobna i za samostalni  rad i preuzimanje odgovornosti pri donošenju odluka.

Samoinicijativna i kooperativna, kreativna.

Odgovorna  kao radnik i saradnik, kritična prema sebi, otvorena za dijalog.

 

 

Seminari i kursevi:         

Završena edukacija iz transakciono – analitičke terapije.

Završen kurs Neurolingvističkog programiranja.

Završena obuka za psihoterapiju poremećaja ličnosti.

Završena obuka za analitički orijentisanu psihoterapiju psihoza, graničnih i narcističkih poremećaja ličnosti.

Završena obuka za posredovanje u oblasti sprečavanja zlostavljanja na radu.

Učešće, u svojstvu predavača, u brojnim seminarima namenjenim obuci kandidata za rad u elektronskim medijima.

 

prof. mr. Goran Peković

Rođen je 1962. godine u Beogradu gde je završio osnovnu i srednju školu kao i fakultet.

Mr Goran Peković je redovni profesor Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Na osnovnim studijama i master studijama predaje Televizijsku produkciju, Menadžment i marketing televizije, Kreativnu produkciju a na specijalističkim studijama „Reklama i mediji“ predmet Oglašavanje, mediji i društvo.

Kao predavač po pozivu držao je predavanja na više međunarodnih fakulteta i programa. Pokretač je i značajnih akcija vezanih za medijsko zakonodavstvo u Srbiji. Objavio je preko 30 radova iz oblasti medija i medijskog zakonodavstva, koji su prevođeni na engleski, ruski, nemački, francuski i mađarski.

Za člana Saveta izabran 16. decembra 2009. godine, odlukom Skupštine Srbije o izboru članova Saveta („Sl. glasnik RS“ br. 104/09), a reizabran je 14.10.2016. godine.

Živi u Beogradu, oženjen, ima sina Vida.

 

Đorđe Vozarević

Rođen 1965.godine u Sremskoj Mitrovici.

Školovao se u Novom Sadu. 

Završio Filozofski fakultet, smer sociologiju. 

Predavao sociologiju i filozofiju od 1993. do kraja 2000.godine. 

Prešao na televiziju Apolo, gde je radio od januara 2001. do oktobra 2016. godine. 

U međuvremenu stekao magistarsko zvanje na Privrednoj akademiji iz oblasti medija. 

Bio je član Upravnog odbora JMU RTS od 2011. do 2016. godine.

Ponovo je izabran u UO RTS 2016. godine, gde je bio član do avgusta 2016. 

Oženjen je, otac je dva deteta. Živi u Novom Sadu. 

Za člana Saveta REM-a izabran je 14.10.2016.godine.