Obaveštenje elektronskim medijima o proglašenju Dana žalosti

Republička radiodifuzna agencija obaveštava sve radiodifuzne organizacije za informisanje javnosti na teritoriji Republike Srbije, da u skladu sa odlukom Vlade Republike Srbije o proglašenju 15. aprila 2010. godine za Dan žalosti, zbog pogibije predsednika Republike Poljske Leha Kačinjskog i visokih državnih zvaničnika i državljana Poljske u avionskoj nesreći kod Smolenska, svoj program prilagode navedenim okolnostima u skladu sa Zakonom o obeležavanju dana žalosti na teritoriji Republike Srbije. 

U skladu sa članom 6. stav 1. Zakona o obeležavanju dana žalosti na teritoriji Republike Srbije radiodifuzne organizacije za informisanje javnosti, dužne su da u svojim programima, uključujući i emisije namenjene inostranstvu, na dan proglašenja dana žalosti: 

  1. emituju odluku o proglašenju dana žalosti i o programu njegovog obeležavanja koju donosi nadležni organ Republike Srbije ili telo koje on odredi;
  2. obaveste javnost o skupovima sećanja koje povodom dana žalosti organizuju nadležni organi Republike Srbije ili tela koja ona odrede;
  3. umesto humorističkih, zabavnih, folklornih i drugih emisija sa zabavnom i narodnom muzikom, emituju muziku i emisije prikladne danu žalosti;
  4. usklade detaljnu programsku šemu u vreme dana žalosti.

U skladu sa odredbama koje se odnose na način obeležavanja dana žalosti preporučuje se emitovanje umetničke i instrumentalne muzike molske provinijencije. Emitovanje blokova oglasnih poruka i poruka televizijske prodaje je dozvoljeno.

U Beogradu,
Dana 14. aprila 2010. godine                                 

Republička radiodifuzna agencija
Izvršni direktor
 Rajka Galin Ćertić


Republička radiodifuzna agencija obaveštava sve radiodifuzne organizacije za informisanje javnosti na teritoriji Republike Srbije da svoj program usklade sa članom 6 stav 1 i članom 10 Zakona o obeležavanju dana žalosti na teritoriji Republike Srbije, u skladu sa odlukom Vlade Srbije koja je, zbog smrti patrijarha Pavla proglasila trodnevnu žalost za 16., 17. i 18. novembar 2009. godine.

Radiodifuzne organizacije za informisanje javnosti na teritoriji Republike Srbije, dužne su da u svojim programima, uključujući i emisije namenjene inostranstvu, na dan proglašenja dana žalosti:

  1. emituju odluku o proglašenju žalosti i o programu njegovog obeležavanja koju donosi nadležni organ Republike Srbije ili telo koje on odredi;
  2. obaveste javnost o skupovima sećanja koje povodom dana žalosti organizuju nadležni organi Republike Srbije ili tela koja ona odrede;
  3. umesto humorističkih, zabavnih, folklornih i drugih emisija sa zabavnom i narodnom muzikom, emituju muziku i emisije prikladne danu žalosti;
  4. usklade detaljnu programsku šemu u vreme dana žalosti.

 

 

U skladu sa odredbama koje se odnose na način obeležavanja dana žalosti zabranjeno je emitovanje narodne i zabavne muzike.

 

 

U Beogradu,

dana 16. novembra 2009. godine                                  

Republička radiodifuzna agencija

Izvršni direktor

Rajka Galin Ćertić