Obaveštenje o izdavanju dozvola za radiodifuzne stanice

Obaveštenje o izdavanju dozvola za radiodifuzne stanice

Podnosioci prijava kojima je Rešenjem Saveta Republičke radiodifuzne agencije od 29. decembra 2008. godine izdata dozvola za emitovanje televizijskog/radio programa na Javnom konkursu za izdavanje dozvola za emitovanje televizijskog i radio programa za područja regiona, područje Grada Beograda i lokalna područja, a čija su rešenja konačna (R10, Rr 26, Rr 28, Lr 159), upućuju se Republičkoj agenciji za telekomunikacije radi postupka izdavanja dozvola za radiodifuzne stanice. 

 

U Beogradu, 23. novembra 2009. godine

Republička radiodifuzna agencija
predsednik Saveta
episkop jegarski dr Porfirije (Perić)


Podnosioci prijava kojima je Rešenjem Saveta Republičke radiodifuzne agencije od 29. decembra 2008. godine izdata dozvola za emitovanje televizijskog/radio programa na Javnom konkursu za izdavanje dozvola za emitovanje televizijskog i radio programa za područja regiona, područje Grada Beograda i lokalna područja, a čija su rešenja konačna (Rr 7, Rr 31, L 19, L 77, L 80, L 82, L 91, L 92, Lr 16 i Lr 146), upućuju se Republičkoj agenciji za telekomunikacije radi postupka izdavanja dozvola za radiodifuzne stanice.

 

 

U Beogradu, 07. jula 2009. godine

Republička radiodifuzna agencija
predsednik Saveta

episkop jegarski dr Porfirije (Perić)