Javni poziv za prikupljanje ponuda za izradu namenskog softvera

Javni poziv za prikupljanje ponuda za izradu namenskog softvera, objavljen je, 21. novembar 2011, u dnevnom listu "Politika".