Lista kandidata za člana Upravnog odbora Radiodifuzne ustanove Vojvodine

 

Lista kandidata za člana Upravnog odbora Radiodifuzne ustanove Vojvodine