Uporedni pregled utvrđenih nepravilnosti u vezi sa Zakonom o oglašavanju

Uporedni pregled utvrđenih nepravilnosti u vezi sa Zakonom o oglašavanju jun-decembar 2010/2011