Izveštaj RRA o nadzoru programa emitera tokom predizborne kampanje za predsedničke, republičke, pokrajinske i lokalne izbore 2012. godine (14.03.-20.05.2012)

Savet Republičke radiodifuzne agencije usvojio je Izveštaj RRA o nadzoru programa emitera tokom predizborne kampanje za predsedničke, republičke, pokrajinske i lokalne izbore 2012. godine (14.03.-20.05.2012).