Javni poziv za predlaganje kandidata za dva člana Upravnog odbora Radiodifuzne ustanove Vojvodine

Javni poziv za predlaganje kandidata za dva člana Upravnog odbora Radiodifuzne ustanove Vojvodine

Poslednji rok za prijavu je 03. januar 2014. godine.