Saopštenje Saveta RRA povodom predstavke kompanije Delta

Savet RRA razmatrao je predstavku kompanije "Delta" na reklamni spot SNS-a u kome se pojavljuje više privrednih društava i kompanija i odlučio da Srpskoj naprednoj stranci, koja je proizvela i ugovorila emitovanje spornog spota, preporuči da navedeni spot povuče iz daljeg emitovanja.
Kako ne bi došlo do narušavanja izborne kampanje i samim time neravnopravne zastupljenosti Savet RRA smatra da povlačenje spornog spota iz emitovanja Srpska napredna stranka treba da učini u što kraćem roku, koji ne bi smeo da bude duži od 48 sati, kako Zakon nalaže.
Savet RRA konstatovao je da u ovom trenutku postoji disbalans prisustva izbornih lista na programima nacionalnih emitera i poziva emitere da do kraja predizbornog ciklusa isprave nedostatke i obezbede ravnopravnu zastupljenost.
Izveštaj o zastupljenosti izbornih lista u periodu od 29.01. do 12.02.2014. godine biće objavljen na sajtu RRA.


Savet RRA