Javni konkurs za izdavanje dozvola za emitovanje radio programa za regionalna i lokalna područja

Javni konkurs za izdavanje dozvola za emitovanje radio programa na regionalnim i lokalnim područijima

 

Prijava na Javni konkurs za izdavanje dozvola za emitovanje radio programa

 

Poslednji rok za podnošenje dokumentacije na Javni konkurs je 01.09.2014. godine