Interpretativno saopštenje u vezi sa načinom sprovođenja odredbi Zakona o elektronskim medijima koje uređuju audio-vizuelne komercijalne komunikacije

INTERPRETATIVNO SAOPŠTENJE Saveta Regulatornog tela za elektronske medije u vezi sa načinom sprovođenja određenih odredaba Zakona o elektronskim medijima koje uređuju audio-vizuelne komercijalne komunikacije.