Stupila su na snagu dva pravilnika

Pravilnik o postupku izdavanja dozvole za pružanje medijske usluge na osnovu zahteva i Pravilnik o postupku izdavanja dozvole za pružanje medijske usluge na osnovu sprovedenog javnog konkursa objavljeni su u „Službenom glasniku RS“ br. 63/15 od 17.07.2015. godine.

 

Dokumenta možete preuzeti klikom na sledeće linkove:

Pravilnik od izdavanju dozvole na osnovu javnog konkursa

Pravilnik od izdavanju dozvole na osnovu zahteva