Program javne rasprave o Nacrtu pravilnika o visini, izmeni visine i načinu obračunavanja naknade za pružanje medijske usluge

Regulatorno telo za elektronske medije utvrdilo je Program javne rasprave o Nacrtu pravilnika o visini, izmeni visine i načinu obračunavanja naknade za pružanje medijske usluge koji je objavljen na sajtu regulatora.