Saopštenje Saveta povodom oglasne poruke Hello soka

Savet Regulatora je danas doneo odluku da se obaveste svi pružaoci medijskih usluga da u svom programu ne emituju oglasnu poruku za Hello sokove, jer je u suprotnosti sa Zakonom oglašavanju.
Stav Saveta je da oglasna poruka podstiče neprihvatljivo društveno i moralno ponašanje maloletnika zloupotrebljavajući nedostatak iskustva i lakovernost.
Savet smatra da na osnovu sadržaja oglasne poruke proizilazi da je upućena maloletnicima, jer su njeni akteri srednjoškolskog uzrasta, čime se šalje poruka i podstiču maloletnici na ponašanje koji im može naškoditi.
Saopštenje se odnosi na oglasnu poruku u kojoj je prikazano kako se maloletnica pretvara da je bolesna, kako bi ostala kod kuće i nakon što joj majka napusti stan, presvlači se i dočekuje mladića sa kojim se ljubi.

Savet Regulatornog tela za elektronske medije