Obavezujuće uputstvo o ponašanju emitera u vezi sa rijaliti programima i izborima za nacionalne savete

1. Obavezujuće uputstvo o ponašanju emitera u vezi sa "rijaliti programima"

2. Obavezujuće uputstvo o ponašanju emitera u vezi sa izborima za nacionalne savete nacionalnih manjina