Lista lica kojima je izdata dozvola za emitovanje televizijskog i radio programa na osnovu javnog konkursa za područje regiona i lokalna područja

Lista lica kojima je izdata dozvola za emitovanje  televizijskog i radio programa na osnovu javnog konkursa za područje regiona i lokalna područja