Statut i Pravilnici

 

Na osnovu člana 10. Pravilnika o kriterijumima i načinu povećanja udela evropskih audio-vizuelnih dela („Službeni glasnik RS“ br. 72/15), Regulatorno telo za elektronske medije objavilo je Listu država koje zadovoljavaju uslove iz člana 4. tačka 28) Zakona o elektronskim medijima  (audio-vizuelna dela nastala u tim državama smatraju se evropskim audio-vizuelnim delima).

 


 

 

 

U skladu sa Pravilnikom o audio-vizuelnim komercijalnim komunikacijama, pružaoci medijskih usluga dužni su da za obaveštavanje korisnika medijskih usluga da emisija koja nije u njihovoj sopstvenoj produkciji sadrži plasiranje robe koriste simbole.


Oznake za obeležavanje sadržaja možete preuzeti ovde (u .zip formatu).


 


 

Savet Republičke radiodifuzne agencije je doneo sledeća akta radi sprovođenja ovlašćenja i nadležnosti iz Zakona o radiodifuziji i drugih zakona:


Pravilnik o postupku prinudnog izvršenja odluka Saveta Republičke radiodifuzne agencije prestao da važi na osnovu odluke Ustavnog suda Srbije (Odluka Ustavnog suda Srbije), od dana 10. decembra 2008. godine („Sl.glasnik Republike Srbije“ broj 112/08).


Pravilnik o postupku i uslovima izricanja mera i oduzimanju dozvole emiterima od 03. aprila 2007. godine, prestao da važi stupanjem na snagu Pravilnika o načinu izricanja mera pružaocima medijskih usluga („Sl.glasnik Republike Srbije“ broj 25/15), od 21. marta 2015. godine. 
U skladu sa Pravilnikom o zaštiti prava maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga, pružaoci medijskih usluga dužni su da za označavanje programa koji je nepodesan za maloletnike koriste simbole predviđene Pravilnikom.


Oznake za obeležavanje sadržaja možete preuzeti ovde (u .zip formatu).