Javne nabavke

Javna nabavka dobara - kancelarijski materijal

 

Javna nabavka usluga - hotelski smeštaj


Javna nabavka usluga - avio karte

 

Javna nabavka dobara - gorivo

 

Javna nabavka dobara - mobilni telefoni

 

Javna nabavka dobara - računarski materijal

 

Javna nabavka dobara - mobilni telefoni 2

 

Javna nabavka dobara - računarski materijal 2

 

Javna nabavka dobara - računarski materijal 3

 

Javna nabavka dobara - nabavka vozila


Javna nabavka dobara - računarska oprema

 

Javna nabavka usluga - ysluge održavanja softvera za monitoring

 

Javna nabavka usluga - ysluge istraživanja slušanosti radio stanica na teritoriji Republike Srbije

 

Javna nabavka usluga - usluge zakupa bilborda za potrebe obavljanja delatnosti


Javna nabavka usluga - usluge osiguranja

 

Javna nabavka usluga - usluge korišćenja Web aplikacije Rating Point

 

Javna nabavka dobara - računarska oprema 2016

 

Javna nabavka usluga - hotelski smeštaj 2016

 

Javna nabavka usluga - avio karte 2016

 

Javna nabavka dobara - mobilni telefoni 2016

 


 

Oglas za prodaju vozila