RTS i RTV

Odluke u vezi sa izborom Upravnih odbora Javne medijske ustanove „Radio-televizija Srbije” (RTS) i Javne medijske ustanove „Radio-televizija Vojvodine” (RTV)

 

 

Upravni odbor Javne medijske ustanove „Radio-televizija Vojvodine” (RTV)

 

 

 

2016. godina

 

 1. Javni konkurs za predlaganje kandidata za jednog člana Upravnog odbora Javne medijske ustanove „Radio-televizija Vojvodine" (RTV)

Javni konkurs objavljen je u Službenom glasniku Republike Srbije broj 85/2016 od 14.10.2016. godine.

 

Lista kandidata za jednog člana Upravnog odbora Javne medijske ustanove "Radio-televizija Vojvodine (07.11.2016.)

 

   2. Javni konkurs za predlaganje kandidata za jednog člana Upravnog odbora Javne medijske ustanove „Radio - televizija Vojvodine“ (RTV)

 

Javni konkurs objavljen je u Službenom glasniku Republike Srbije broj 80/2016 dana 30.09.2016. godine.

 

Lista kandidata za jednog člana Upravnog odbora Javne medijske ustanove "Radio-televizija Vojvodine (25.10.2016.)

 

Upravni odbor Javne medijske ustanove „Radio-televizija Srbije” (RTS)

 

2016. godina

 

 1. Javni konkurs za predlaganje kandidata za dva člana Upravnog odbora Javne medijske ustanove „Radio - televizija Srbije"(RTS) (15.09.2016.)
 2. Lista kandidata za članove Upravnog odbora Javne medijske ustanove "Radio-televizija Srbije" (12.10.2016)

Javni konkurs je objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije broj 78/2016 dana 16.09.2016. godine.

 

Upravni odbor Javne medijske ustanove „Radio-televizija Srbije” (RTS)

 

2015. godina

 1. Lista kandidata za članove Upravnog odbora Javne medijske ustanove "Radio-televizija Srbije" (18.12.2015.)
 2. Odluka Saveta REM o objavljivanju Javnog konkursa za predlaganje kandidata za članove Upravnog odbora Javne medijske ustanove „Radio-televizija Srbije” (RTS)

 

Na 246. vanrednoj sednici održanoj 18.12.2015. godine Savet Regulatornog tela za elektronske medije stavlja na uvid javnosti Listu kandidata za devet članova Upravnog odbora Javne medijske ustanove „Radio televizija Srbije“ i Listu kandidata za šest članova Upravnog odbora Javne medijske ustanove „Radio - televizija Vojvodine“ radi davanja prigovora, shodno članu 53. Statuta Republičke radiodifuzne agencije („Sl. glasnik RS“ broj 102/05) i člana 3. Pravilnika o postupku imenovanja članova upravnog odbora javnog medijskog servisa („Sl. glasnik RS“, broj 143/14).

 

Prigovor se podnosi u roku od 15 dana od dana objavljivanja liste kandidata.

 

 

Upravni odbor Javne medijske ustanove „Radio-televizija Vojvodine” (RTV)

 

 

2015. godina

 1. Lista kandidata za članove Upravnog odbora Javne medijske ustanove "Radio-televizija Vojvodine (18.12.2015.)
 2. Javni konkurs za predlaganje kandidata za šest članova Upravnog odbora Javne medijske ustanove „Radio-televizija Vojvodine” (RTV)

* Javni konkurs za predlaganje kandidata za Upravni odbor Javne medijske ustanove „Radio-televizija Srbije” (RTS) i Upravni odbor Javne medijske ustanove „Radio-televizija Vojvodine” (RTV), objavljen je u Službenom glasniku Republike Srbije br. 97/15 dana 28.11.2015. godine.
Poslednji dan za prijem dokumentacije je 14.12.2015.godine.

 

• Dokaz da kandidat živi na području Autonomne pokrajine Vojvodina je očitana važeća lična karta kandidata ili potvrda o prebivalištu/boravištu izdata od strane nadležnog organa.

• Ukoliko kandidat radi na području Autonomne pokrajine Vojvodina, dovoljna je potvrda radne organizacije kod koje je kandidat zaposlen.

 

 

Odluke u vezi sa izborom Upravnih i Programskih odbora RDUS i RDUV

 

Upravni odbor Radiodifuzne ustanove Srbije

 

2011. godina

 1. Odluka Saveta RRA o imenovanju članova Upravnog odbora Radiodifuzne ustanove Srbije - RTS (18.04.2011.)
 2. Odluka Saveta RRA o utvrđivanju Liste kandidata za devet članova Upravnog odbora Radiodifuzne ustanove Srbije i šest članova Upravnog odbora Radiodifuzne ustanove Vojvodine (09.03.2011.)
 3. Odluka Saveta RRA o objavljivanju Javnog poziva za predlaganje kandidata za devet članova Upravnog odbora Radiodifuzne ustanove Srbije i šest članova Upravnog odbora Radiodifuzne ustanove Vojvodine (31.01.2011.)

2006. godina

 1. Odluka Saveta RRA o imenovanju članova UO Radiodifuzne ustanove Srbije i Radiodifuzne ustanove Vojvodine (19.04.2006.)


Programski odbor Radiodifuzne ustanove Srbije

 

2013. godina

 1. Odluka o utvrđivanju predloga kandidata za člana Programskog odbora Radiodifuzne ustanove Srbije (07.08.2013)
 2. Lista kandidata za člana Programskog odbora Radiodifuzne ustanove Srbije.(03.07.2013)
 3. Javni poziv za predlaganje kandidata za člana Programskog odbora Radiodifuzne ustanove Srbije (31.05.2013)

 

2012. godina

 1. Odluka o utvrđivanju predloga Liste kandidata za članove Programskog odbora Radiodifuzne ustanove Srbije (final decembar 2012)
 2. Lista kandidata za članove Programskog odbora Radiodifuzne ustanove Srbije (19.11.2012)
 3. Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Programskog odbora Radiodifuzne ustanove Srbije (03.10.2012)

 

2009. godina

 1. Odluka o izboru kandidata za članove Programskog odbora Radiodifuzne ustanove Srbije (03.06.2009.)
 2. Lista potpunih i blagovremenih predloga kandidata za članove Programskih odbora Radiodifuzne ustanove Srbije i Radiodifuzne ustanove Vojvodine (05.05.2009.)
 3. Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Programskog odbora Radiodifuzne ustanove Srbije i Radiodifuzne ustanove Vojvodine (08.04.2009.)

 

Upravni odbor Radiodifuzne ustanove Vojvodine

 

2015. godina

 1. Lista kandidata za članove Upravnog odbora Javne medijske ustanove "Radio-televizija Vojvodine (18.12.2015.)
 2. Javni konkurs za predlaganje kandidata za šest članova Upravnog odbora Radiodifuzne ustanove Vojvodine 

2013. godina

 1. Odluka o imenovanju dva člana Upravnog odbora Radiodifuzne ustanove Vojvodine (05.02.2014)
 2. Lista kandidata za članove Upravnog odbora Radiodifuzne ustanove Vojvodine (14.01.2014.)
 3. Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Upravnog odbora Radiodifuzne ustanove Vojvodine (16.12.2013.)

 

 

2012. godina

 1. Odluka o imenovanju člana Upravnog odbora Radiodifuzne ustanove Vojvodine (03.02.2012.)
 2. Lista kandidata za člana Upravnog odbora Radiodifuzne ustanove Vojvodine (24.11.2011.)

 

2011. godina

 1. Odluka Saveta RRA o imenovanju članova Upravnog odbora Radiodifuzne ustanove Vojvodine - RTV (18.04.2011.)
 2. Odluka Saveta RRA o utvrđivanju Liste kandidata za devet članova Upravnog odbora Radiodifuzne ustanove Srbije i šest članova Upravnog odbora Radiodifuzne ustanove Vojvodine (09.03.2011.)
 3. Odluka Saveta RRA o objavljivanju Javnog poziva za predlaganje kandidata za devet članova Upravnog odbora Radiodifuzne ustanove Srbije i šest članova Upravnog odbora Radiodifuzne ustanove Vojvodine (31.01.2011.)

 

2009. godina

 1. Odluka o imenovanju članova Upravnog odbora Radiodifuzne ustanove Vojvodine (10.02.2009.)
 2. Odluka o utvrđivanju Liste kandidata za članove Upravnog odbora Radiodifuzne ustanove Vojvodine (22.01.2009.)
 3. Odluka o objavljivanju Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Upravnog odbora Radiodifuzne ustanove Vojvodine (29.12.2008.)

 

2006. godina

 1. Odluka Saveta RRA o imenovanju članova UO Radiodifuzne ustanove Srbije i Radiodifuzne ustanove Vojvodine (19.04.2006.)

 

Programski odbor Radiodifuzne ustanove Vojvodine

 

2012. godina

 1. Odluka o izboru kandidata za članove Programskog odbora Radiodifuzne ustanove Vojvodine (15.08.12.)
 2. Lista kandidata za članove Programskog odbora Radiodifuzne ustanove Vojvodine (20.07.2012)
 3. Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Programskog odbora Radiodifuzne ustanove Vojvodine (20.06.2012)

 

2009. godina

 1. Odluka o izboru kandidata za članove Programskog odbora Radiodifuzne ustanove Vojvodine (03.06.09.)
 2. Lista potpunih i blagovremenih predloga kandidata za članove Programskih odbora Radiodifuzne ustanove Srbije i Radiodifuzne ustanove Vojvodine (05.05.2009.)
 3. Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Programskog odbora Radiodifuzne ustanove Srbije i Radiodifuzne ustanove Vojvodine (08.04.2009.)